Apple Watch

ขนาดของสาย Apple Watch — Devil in detail

Submitted by ezybzy on Fri, 2016-10-07 - 16:15
เมื่อซื้อสินค้า Apple เรามักจะรู้สึกว่า มันไม่ซับซ้อน ง่าย Just work ฯลฯ แต่เมื่อ Apple เพิ่มความซับซ้อนให้กับตัวเองโดยการเข้าสู่วงการแฟชั่นด้วยการผลิตสายนาฬิกาอันหลากหลาย ความสับสนวุ่นวายจึงเริ่มขึ้น