Skip to main content

Apache

PHP Upgrade Routine

Submitted by ezybzy on
ทุกครั้งที่มีการ upgrade PHP บน Linux กิจกรรมหนึ่งที่ผมมักจะต้องทำแต่ไม่ค่อยได้ทำวิธีการเก็บเอาไว้ก็คือกระบวนการในการจัดการกับ PHP เก่าหลังจากที่อัพเกรดไปแล้ว นี่ก็คือสคริปต์หลัก ๆ ที่ต้องดำเนินการ
Tags