Skip to main content

Windows 8

อันเนื่องจาก Client Hyper-V

Submitted by ezybzy on
วางแผนว่าเมื่อ Windows 8 ออกคงต้องขยายฮาร์ดดิสก์ใน ThinkPad X220 ของที่ทำงาน แล้วก็อาจจะต้องขอเพิ่มแรมไปอีกเสียหน่อย (16 GB ไปเลย)
Tags