สิ่งที่เปลี่ยนไปของ Carrier Logo ใน iPhone 4

Submitted by ezybzy on Mon, 2010-09-27 - 14:51

ได้ลองเปลี่ยนโลโก้ผู้ให้บริการโดยแก้ไขไฟล์ IPCC ใน iOS4 ซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่พอจะแก้ไขได้เนื่องจากทาง Apple ได้ป้องกันการแก้ไขไฟล์ด้วยการทำ Signature คลุมทั้งเนื้อหาของ carrier.plist เรียบร้อยแล้ว

สำหรับอุปกรณ์ตัวเก่า (iPhone 3G, iPhone 3GS) การเปลี่ยนโลโก้ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม เนื่องจาก SpringBoard ยังคงแสดงผลชื่อเครือข่ายด้วยไฟล์รูปเช่นเดิม แต่สำหรับ iPhone 4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนดังกล่าว โดยจะแสดงชื่อเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในคีย์ StatusBarCarrierName แทน ทำให้ตัวอักษรที่แสดงมีความคมชัดสวยงาม

แต่…น่าเสียดายที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านขวา ยังคงใช้แบบอักษรตัวเดิม ทำให้ตัวอักษรบนแถบสถานะนี้บนเครื่อง iPhone 4 มีถึงสองแบบคือ Helvetica Neue สำหรับชื่อเครือข่ายและเวลา และ Helvetica สำหรับตัวเลขค่าแบตเตอรี่

UPDATE: รู้สึกว่าถ้าต้องการใช้ไฟล์รูปเช่นเดิม จะต้องเพิ่มไฟล์รูปที่เป็น @2X ลงไปด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขตัวไฟล์ PLIST แต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าควรจะใช้ขนาดตัวอักษรเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับขนาดความสูงที่สูงขึ้นสองเท่านี้ แต่ที่แน่ๆ คงต้องใช้ Helvetica Neue เหมือนกันเพื่อความกลมกลืน

Tags