Skip to main content

WWDC 2014: Apple ยังคงเป็นบริษัท Hardware ที่ยังคงคิดต่างอย่างเข้าใจ

Submitted by ezybzy on
จาก Keynote หลักของงาน WWDC 2014 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อน น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ดีว่า Apple ยังคงเป็นบริษัท Hardware ที่แตกต่างจากบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จุดที่ทำให้แตกต่างนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากการมีรากฐานที่มั่นคงในการผลิต Software รวมถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยังไม่สามารถมีบริษัทใดเทียบเคียงได้

ทีวีดิจิตอล แค่เริ่มก็แรงแล้ว

Submitted by ezybzy on
เป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดถึงประเด็นนี้เสียหน่อยในวาระของการ "ทดลองออกอากาศ" ที่จะสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการทดลองออกอากาศเชิงเทคนิคที่สถานีกระจายสัญญาณจัดทำโดยการนำรายการที่ไม่ถือว่าเป็นผังจริงมาออกอากาศไปก่อน รายการในผัง ณ ห้วงเวลาปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นผังเกือบจริงแล้ว (ยกเว้นบางช่องที่อาจจะรู้สึกว่า "เอาอะไรมาออกอากาศเนี่ย?") ซึ่งมีจุดสังเกตให้พูดถึงใน "ความแรง" ของแต่ละช่องที่แข่งขันกัน

Surface Pro กับอุปกรณ์เสริมของ Apple

Submitted by ezybzy on
ตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างเป็นทางการของผม (ที่นอกเหนือจากเครื่องของบริษัท) ก็คือ Surface Pro 128 GB ถึงแม้ว่าคิดไปคิดมาซื้อ MacBook Air มาใช้น่าจะคุ้มกว่า แต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่อง Windows ที่เหมาะกับงานมากกว่าใช้ Mac (อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปหา Windows มาลงอีก) จึงเลือกที่จะใช้มันต่อแล้วขาย MacBook Pro ออกไปแทน (ใช้ iMac ตอนอยู่บ้าน) ปัญหาที่พบจากการใช้งาน Surface Pro ก็คืออุปกรณ์เสริมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับของ Apple และถือเป็นความโชคดีที่อุปกรณ์เสริมของ Apple สามารถใช้งานบนเครื่อง Mac ที่ติดตั้ง Windows ได้ จึงทำให้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมของ Apple มาใช้งานกับ Surface Pro ลองมาดูกันว่ามีข้อควรรู้อะไรบ้าง เพราะมันก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดเท่าใด

แผนการเปลี่ยนแมคประจำปี 2557

Submitted by ezybzy on
ปีหน้า MacBook Pro เครื่องที่ใช้อยู่ก็จะหมดประกันพอดี (เคลมไปหนเดียว ยังคงน่ากังวลกับระเบิดเวลาการ์ดจอ) ประกอบกับจะย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน คิดว่าคงถึงเวลาอันดีที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้ว แต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่พอสมควรว่าจะเปลี่ยน หรือจะเพิ่มดี